ธุรกิจบริการวงจรสื่อสัญญาณข้อมูลและอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง

“Truth Broadband Experience”

  • บริษัท ยูไนเต็ด อินฟอร์เมชั่น ไฮเวย์ จำกัด (UIH)
  • บริษัท บีบี บรอดแบนด์ จำกัด (BBB)
  • บริษัท บีบี คอนเน็ค จำกัด (BCN)

ธุรกิจติดตั้งและบำรุงรักษาระบบสื่อสารโทรคมนาคมสารสนเทศ

“Thailand’s Most Experience”

  • บริษัท ยูไนเต็ด เทเลคอม เซลส์ แอนด์ เซอร์วิสเซส จำกัด (UTEL)
  • บริษัท บีบี เทคโนโลยี จำกัด (BBTEC)

ธุรกิจจัดจำหน่ายอุปกรณ์สื่อสารไร้สาย

“Best in Class”

  • บริษัท ยูไนเต็ด ดิสทริบิวชั่น บิซซิเนส จำกัด (UD)
  • บริษัท ท็อปอัพฟอร์ยู จำกัด (Top Up 4U)

ธุรกิจบริการข้อมูลข่าวสารและการศึกษาผ่านสื่ออิเล็กทรอนิคส์

“Content for Life”

  • บริษัท สำนักข่าว ไอ.เอ็น.เอ็น.จำกัด (INN)
  • บริษัท บีบี คอนเท้นท์ แอนด์ มัลติมีเดีย จำกัด (BBC)
  • บริษัท เกมอินดี้ จำกัด (Game Indy)

 

กิจการร่วมลงทุน
นอกเหนือจากการดำเนินกิจการในธุรกิจหลัก กลุ่มบริษัทเบญจจินดา ยังมุ่งเสริมสร้างศักยภาพและต่อยอดธุรกิจที่มีความเชี่ยวชาญ โดยร่วมลงทุนในบริษัทในหลากหลายธุรกิจ ซึ่งประกอบด้วย ธุรกิจบริการด้านการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลสารสนเทศ ธุรกิจบริการอินเทอร์เน็ตแบบไร้สาย และธุรกิจเกมส์ออนไลน์