MENU

Digital Infrastructure & Solution Business

บีซีจี เป็นผู้นำธุรกิจการให้บริการโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลแบบครบวงจร โดยมีโครงข่ายไฟเบอร์ออฟติกครอบคลุมทั่วประเทศไทย บริการโครงข่ายดิจิทัลระหว่างประเทศ บริการดาต้าเซ็นเตอร์ บริการคลาวด์ บริการวางระบบโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลของเมืองอัจฉริยะ บริการออกแบบและพัฒนาดิจิทัลโซลูชันสำหรับองค์กร ตลอดจนบริการด้านการรักษาความปลอดภัยไซเบอร์ โดยทีมวิศวกรผู้เชี่ยวชาญของบริษัท และด้วยความแข็งแกร่งในอุตสาหกรรมโทรคมนาคม ส่งผลให้เราได้รับความไว้วางใจจากองค์กรชั้นนำของประเทศไทยให้ดูแลโครงการขนาดใหญ่มากมาย ธุรกิจในกลุ่มนี้ประกอบด้วย

บริษัท ยูไนเต็ด อินฟอร์เมชั่น ไฮเวย์ จํากัด (UIH)

ผู้ให้บริการโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลและโซลูชันสำหรับองค์กร (Digital Infrastructure & Solution Provider for Business ) รองรับความต้องการ ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลของลูกค้า โดยให้บริการโครงข่ายดิจิทัลได้อย่างครบวงจร ในรูปแบบ Managed Services พร้อมด้วยโครงข่ายไฟเบอร์ออฟติกครอบคลุมทั่วประเทศ และศูนย์ข้อมูล  UIH Data Center รวมทั้งให้บริการคุณภาพด้านการบริหารจัดการโครงข่ายและโซลูชันต่างๆ ตอบโจทย์ความต้องการของธุรกิจยุคดิจิทัล 

บริษัท คลาวด์ เอชเอ็ม จำกัด (Cloud HM)

บริษัท คลาวด์ เอชเอ็ม จำกัด (Cloud HM) เป็นผู้นำทางด้านเทคโนโลยี Cloud ในไทย ภายใต้แนวคิด “Your Multi Cloud Expert” ซึ่งให้บริการ Cloud ในหลากหลาย Platform ทั้ง Domestic Cloud บน Data Center มาตรฐาน Tier IV ของเรา และเป็น Consulting Partner กับ Global Cloud อย่าง AWS, Azure และ GCP ให้บริการลูกค้าชั้นนำระดับ Enterprise โดยบริการของ Cloud HM ครอบคลุมตั้งแต่บริการ Multi Cloud Strategy & Migration, App Modernization, Cloud Native Tools, บริการวางแผนและวิเคราะห์ Big Data, บริการให้คำปรึกษาด้าน DevOps, บริการ Backup & Disaster Recover (DR), และบริการ Connectivity อื่นๆ (เช่น AWS Direct Connect, Azure ExpressRoute และ Private Link) นอกจากนี้ สำหรับองค์กรที่กำลังเข้าสู่เทคโนโลยี Cloud หรือต้องการทำ Digital Transformation, Cloud HM ยังมีบริการ Training เพื่อ Upskill บุคลากรภายในองค์กรให้สามารถใช้เทคโนโลยี Cloud ให้เกิดประโยชน์สูงสุดสำหรับองค์กรได้

บริษัท ยูไนเต็ด เทเลคอม เซลส์ แอนด์ เซอร์วิสเซส จำกัด (UTEL)

ด้วยประสบการณ์ที่ยาวนานในฐานะผู้ให้คำปรึกษา และให้บริการด้านการออกแบบพัฒนาวางระบบโครงสร้างพื้นฐาน ที่หลากหลายแบบครบวงจร ไม่ว่าจะเป็นด้านการสื่อสาร พลังงาน การขนส่งและความปลอดภัย โดยมีจุดมุ่งหมาย เพื่อให้คนไทยได้รับการบริการโครงสร้างพื้นฐานที่มีความแข็งแกร่ง เพิ่มศักยภาพในการพัฒนาประเทศให้ทัดเทียมนานาชาติ ด้วยศูนย์บริการซึ่งมีอยู่ครอบคลุมทั่วประเทศ UTEL ส่งมอบ Solution ที่ตอบโจทย์ Lifestyle และความต้องการของกลุ่มลูกค้าองค์กร ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน อีกทั้งยังเป็นแรงสำคัญในการผลักดัน การวางระบบโครงสร้างพื้นฐานของเมืองอัจฉริยะ (Smart City) เมืองแห่งอนาคตของคนไทยที่เทคโนโลยีและนวัตกรรมจะผสานเป็นหนึ่งเดียวกับการใช้ชีวิต

บริษัท บีบี เทคโนโลยี จำกัด (BBTEC)

ผู้ให้บริการด้านวิศวกรรมการสื่อสารโทรคมนาคมแบบครบวงจร บริการให้คำปรึกษา สำรวจ ออกแบบ ตามความต้องการของลูกค้าได้อย่างครบวงจร พัฒนา วิเคราะห์ระบบ ติดตั้งและซ่อมบำรุง โครงข่ายชุมสาย Fiber Optic เสาสัญญาณสื่อสารโทรคมนาคม งานด้านสายไฟฟ้าและสายสื่อสารใต้ดิน มั่นใจด้วยทีมวิศวกรที่มีประสบการณ์และมีความเชี่ยวชาญ ช่วยขับเคลื่อนธุรกิจในยุค Digital ได้อย่างราบรื่น ด้วยศูนย์บริการครอบคลุมทั่วประเทศไทย พร้อมให้บริการต่อเนื่องตลอด 24 ชั่วโมง

บริษัท ยูไนเต็ด เทคโนโลยี เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (UTE)

ผู้เชี่ยวชาญวางระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลแก่การพัฒนาเมืองอัจฉริยะ (Smart City) ด้วยแนวคิดการรวบรวมโซลูชันที่ชาญฉลาดและทันสมัย ผ่านการพัฒนาเสาอัจฉริยะ Lucky Pole โดยทีมวิศวะกรผู้เชี่ยวชาญของบริษัท เสาอัจฉริยะ Lucky Pole ช่วยบริหารจัดเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลด้วยซอฟต์แวร์บริหารจัดการเมือง Smart City Platform (Maxicity) เพื่อพัฒนาคุณภาพสังคม ส่งเสริมให้เมืองปลอดภัย และน่าอยู่ด้วยมัลติฟังก์ชั่นที่สามารถตอบสนองความต้องการได้อย่างไร้ขีดจำกัด เป็นพื้นฐานสำคัญในการเปลี่ยนแปลงเมืองเข้าสู่เมืองอัจฉริยะ (Smart City)

บริษัท ไซเบอร์ อีลีท จำกัด (CYBER ELITE)

มุ่งมั่นในการเป็นผู้นำบริการด้านการรักษาความปลอดภัยไซเบอร์ในระดับภูมิภาคอาเซียน บริษัทฯ พร้อมแล้วที่จะพลิกโฉมอุตสาหกรรมไซเบอร์ของประเทศ พร้อมนำเสนอบริการด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ที่ครบครัน ที่เข้าใจเป้าหมายทางด้านไซเบอร์ขององค์กร และนำเสนอบริการที่เข้าใจง่าย ภายใต้การให้บริการของ CYBER ELITE องค์กรสามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างมั่นใจว่าระบบมีระดับความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์และความน่าเชื่อถือได้มาตรฐานระดับโลก และมีผู้เชี่ยวชาญร่วมเฝ้าระวังและรับมือภัยไซเบอร์ตลอด 24 ชั่วโมง CYBER ELITE ให้บริการครอบคลุม System Integration, Security Advisory, Managed Security Services และ Cybersecurity Platform

บริษัท เบรนเนอร์จี้ จำกัด (BRAINERGY)

ผู้นำด้านนวัตกรรมการออกแบบประสบการณ์ด้านดิจิทัล (Digital Experience Design) ในการยกระดับศักยภาพการทำธุรกิจดิจิทัลยุคใหม่ให้กับลูกค้าในด้าน Digital Commerce, Digital Workplace, Digital Automation, Digital Analytics ผ่านเทคโนโลยีต่างๆ เช่น e-KYC, E-Tax, E-Workflow, E-Signature, Omni-channel, RPA, Marketing / E-Commerce Technologies โดยมีทีมงานมากประสบการณ์ตั้งแต่ Strategic Consultant, Experience / Creative Designer, Software Engineer จนถึง Delivery / Customer Success Team แบบครบวงจร