MENU

Digital Infrastructure Service

บีซีจี เป็นผู้นำธุรกิจการให้บริการโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล โดยมีโครงข่ายไฟเบอร์ออฟติกครอบคลุมทั่วประเทศ และให้บริการคลาวด์ โดยร่วมกับพันธมิตรระดับสากล ให้บริการครอบคลุมทุกภาคธุรกิจ ด้วยบุคลากรผู้เชี่ยวชาญ มีประสบการณ์สูง และด้วยความแข็งแกร่งในอุตสาหกรรมโทรคมนาคม ส่งผลให้เราได้รับความไว้วางใจจากองค์กรชั้นนำของประเทศไทยให้ดูแลโครงการขนาดใหญ่มากมาย ธุรกิจในกลุ่มนี้ประกอบด้วย

บริษัท ยูไนเต็ด อินฟอร์เมชั่น ไฮเวย์ จำกัด

ผู้ให้บริการโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลและโซลูชั่นสำหรับองค์กร (Digital Infrastructure & Solution Provider for Business) รองรับความต้องการ ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลของลูกค้า โดยให้บริการโครงข่ายดิจิทัลได้อย่างครบวงจรในรูปแบบ Managed Services พร้อมด้วยโครงข่ายไฟเบอร์ออฟติกครอบคลุมทั่วประเทศ และศูนย์ข้อมูล UIH Data Center รวมทั้งให้บริการคุณภาพด้านการบริหารจัดการโครงข่ายและโซลูชั่นต่างๆ ตอบโจทย์ธุรกิจยุคดิจิทัล 

บริษัท คลาวด์ เอชเอ็ม จำกัด (Cloud HM)

บริษัท คลาวด์ เอชเอ็ม จำกัด (Cloud HM) เป็นผู้เชี่ยวชาญในการให้บริการ Cloud Services ครบวงจร ทั้งรูปแบบการให้บริการโครงสร้างพื้นฐานคลาวด์ (Infrastructure-as-a-Service) การให้บริการด้านซอฟต์แวร์ (Software-as-a-Service) และการให้บริการด้านแพลตฟอร์ม (Platform-as-a-Service) ทั้งในระดับ Domestic Cloud และ Global Cloud ให้บริการลูกค้าได้ครบจบในที่เดียวทั้ง Cloud, Network และ Security