MENU

Content Business

บีซีจีผลิตคอนเท็นต์ ข้อมูลข่าวสารทุกรูปแบบ แบบทันเหตุการณ์ ผ่านสื่อสมัยใหม่ในรูปแบบของมัลติมีเดีย โซเชียลมีเดีย ทุกแพลตฟอร์ม

บริษัท ไอเอ็นเอ็นเน็กซ์ จำกัด

“Your One-Stop-Service Content Provider” ผู้ให้บริการด้านคอนเทนต์ครบวงจร ออกแบบ วางแผน คิด ผลิต เชี่ยวชาญในคอนเทนต์ทุกรูปแบบ ทุกแพลตฟอร์ม เป็นอันดับหนึ่งของตลาดในด้าน SMS Clip ที่มีทั้งข่าวสารและวาไรตี้ สร้างสรรค์คอนเทนต์คุณภาพเพื่อประโยชน์แก่สังคม ผลงานเป็นที่ยอมรับ จนได้รับความเชื่อมั่นและไว้วางใจจากองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน ให้ผลิตคอนเทนต์เพื่อการเติบโตในโลกดิจิทัล

สำนักข่าว INN (ไอเอ็นเอ็น)

สำนักข่าวอิสระ ผู้ให้บริการข้อมูลข่าวสารโดยยึดแนวปฏิบัติ “สดทันทีที่มีข่าว ทันทุกสถานการณ์ ไม่พลาดทุกเรื่องอินเทรนด์” นำเสนอทุกข้อมูลข่าวสาร อย่างเที่ยงตรงแม่นยำ ฉับไว ทันต่อเหตุการณ์ เป็นกลาง โดยทีมข่าวคุณภาพ ยาวนานด้วยประสบการณ์ กับความร่วมมือทุกเครือข่ายข่าวพันธมิตรทั่วประเทศ นำเสนอผ่านโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม

บริษัท รักบ้านเกิด จำกัด

Agriculture Creative House ผู้นำธุรกิจเกษตรสร้างสรรค์ เพื่อความสุขยั่งยืน ครอบคลุมทั้ง Content และต่อยอดผลิตภัณฑ์เกษตร Organic ส่งมอบผลิตภัณฑ์ และบริการที่มีคุณภาพได้มาตรฐานสากล สู่ธุรกิจเกษตรสร้างสรรค์ ผ่านเครือข่ายพันธมิตรเกษตรกรทั่วประเทศ สร้างความรู้ สร้างแรงบันดาลใจ และการตลาดสมัยใหม่ผ่าน Social Media ทุก Platform ควบคู่ไปกับการพัฒนาชุมชนสังคม และสนับสนุนเครือข่ายเกษตรไทยสู่ความยั่งยืน