MENU

Content Business

บีซีจีผลิตคอนเท็นต์ ข้อมูลข่าวสารทุกรูปแบบ แบบทันเหตุการณ์ ผ่านสื่อสมัยใหม่ในรูปแบบของมัลติมีเดีย โซเชียลมีเดีย ทุกแพลตฟอร์ม

สำนักข่าว INN (ไอเอ็นเอ็น)

บริษัท สำนักข่าว ไอ.เอ็น.เอ็น จำกัด (INN) สำนักข่าวอิสระ ผู้ให้บริการข้อมูลข่าวสารโดยยึดแนวปฏิบัติ “ข่าวสด ทันเหตุการณ์ ไม่พลาดทุกเรื่อง ทันทุกสถานการณ์ อินเทรนด์เสมอ” นำเสนอทุกข้อมูลข่าวสาร อย่างเที่ยงตรงแม่นยำ ฉับไว ทันต่อเหตุการณ์ เป็นกลาง โดยทีมข่าวคุณภาพ ยาวนานด้วยประสบการณ์ กับความร่วมมือทุกเครือข่ายข่าวพันธมิตรทั่วประเทศ นำเสนอผ่านโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม

บริษัท รักบ้านเกิด จำกัด

บริษัท รักบ้านเกิด จำกัด (RAKBANKERD) ผู้สร้างสรรค์สื่อดิจิทัลเกษตรไลฟ์สไตล์ และธุรกิจเกษตรสร้างสรรค์สู่ความยั่งยืน ครอบคลุมทั้งคอนเทนต์ และต่อยอดธุรกิจเกษตรแนวสมัยใหม่ในยุคดิจิทัล ผ่านเครือข่ายพันธมิตรเกษตรกรทั่วประเทศ สร้างความรู้และการตลาดสมัยใหม่ผ่านโซเชียลมีเดียที่ทันสมัยทุกแพลตฟอร์ม และสนับสนุนเครือข่ายเกษตรไทยยุคใหม่สู่ความยั่งยืน