MENU

e-Tax Invoice and e-Receipt คืออะไร?

17/03/2022
By BCG Admin

e-Tax Invoice and e-Receipt คืออะไร

e-Tax Invoice and e-Receipt คือ ใบกำกับภาษีในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยเอกสารใบกำกับภาษีปัจจุบันที่มีการออกเป็นกระดาษใช้เพื่อแสดงรายละเอียดมูลค่าสินค้าหรือบริการ และจำนวนภาษีที่เกิดจากการทำธุรกรรมเป็นไปตามข้อกำหนดของกรมสรรพากรที่กำหนดให้ผู้ประกอบการต้องจัดทำใบรับ/ใบกำกับภาษี เพื่อเป็นหลักฐานในการขายสินค้าหรือการให้บริการทุกครั้ง เมื่อมีส่งมอบสินค้า หรือได้รับการชำระเงิน พร้อมทั้งต้องส่งมอบต้นฉบับใบรับ/ใบกำกับภาษีนั้น ในรูปแบบกระดาษให้แก่ผู้ซื้อสินค้า หรือผู้รับบริการทุกครั้ง

เอกสารนี้ผู้ออกจะต้องเป็นผู้ประกอบการที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มกับกรมสรรพากร (บุคคลหรือนิติบุคคลที่มีรายได้เกิน 1.8 ล้านบาท / ปี ต้องจดทะเบียน VAT) ซึ่งกระบวนการออกใบกำกับภาษี และนำส่งแบบเดิมถือเป็นภาระต้นทุนส่วนหนึ่งในการดำเนินธุรกิจ ในยุคที่เทคโนโลยีมีความก้าวหน้าแบบก้าวกระโดด การปรับระบบการจัดทำภาษีแบบเดิมสู่ ระบบการจัดทำภาษีอิเล็กทรอนิกส์เป็นสิ่งที่องค์กรต้องให้ความสำคัญและปรับเพื่อตอบรับให้ทันกับยุคสมัยด้วยเช่นกัน

e-Tax Invoice and e-Receipt จัดทำอย่างไร

1.จัดทำเอกสารที่มีข้อมูลเกี่ยวกับภาษีให้อยู่ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยเนื้อหาในไฟล์ข้อมูลจะเหมือนกับข้อมูลที่เคยอยู่บนกระดาษ โดยรูปแบบไฟล์ข้อมูลต้องเป็นไปตามข้างล่างนี้

1.1 Portable Document Format : .pdf, PDF A/3
1.2 Microsoft Word Document : .doc, .docx
1.3 Microsoft Excel : .xls, .xlsx
2. ขนาดแต่ละไฟล์ต้องไม่เกิน 3 mb
3. ข้อมูลในไฟล์ต้องไม่ใช่รูปภาพ
4. ต้องมีการลงลายเซ็นดิจิทัล (Digital Signature) หรือ ประทับรับรองเวลา (Time Stamp) ผ่านระบบ e-tax invoice by email ผู้ประกอบการสามารถจัดทำใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ และใบรับอิเล็กทรอนิกส์ตามรูปแบบไฟล์ข้างต้น ซึ่งมีการลงลายมือชื่อดิจิทัล (Digital Signature) แล้วส่งมอบให้แก่ผู้ซื้อสินค้า หรือผู้รับบริการทุกครั้งที่มีการขายสินค้า หรือให้บริการด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ แต่การนำส่งข้อมูลให้กรมสรรพากรต้องจัดทำข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ให้อยู่ในรูปแบบ XML File ตามมาตรฐาน (ขมธอ.3-2560) เท่านั้น

 

ในยุคที่เข้าสู่การปรับเปลี่ยนกระบวนการทำงาน (Digitalization) ทุกองค์กรต้องปรับตัวเพื่อให้ธุรกิจพร้อมขับเคลื่อนไปข้างหน้า เมื่อพิจารณาถึงต้นทุน และเวลาที่ลดลงระบบการจัดการภาษีอิเล็กทรอนิกส์สามารถตอบโจทย์ต่อองค์กรได้เป็นอย่างดี

Brainergy บริษัทในเครือเบญจจินดาได้รับการรับรองจากสพธอ. (ETDA) ให้เป็น Service Provider โดยเป็น 1 ใน 16 รายของประเทศไทย ให้เป็นผู้ให้บริการนำส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์แก่กรมสรรพากร (Service Provider Certification for e-Tax Invoice & e-Receipt) ได้ออกแบบบริการที่ใช้ชื่อเรียกว่า SmartTAX ระบบจัดทำและนำส่งข้อมูลภาษีอิเล็กทรอนิกส์ โดย Brainergy ผู้ที่ได้รับการรับรองให้เป็นผู้นำส่งข้อมูลภาษีอิเล็กทรอนิกส์ไปยังกรมสรรพากร ตามมาตรฐานที่กรมสรรพากรกำหนด ช่วยให้องค์กรของคุณจัดการเรื่องภาษีได้อย่างสะดวกรวดเร็ว ง่ายดาย แม่นยำ และมีความปลอดภัยสูง (ดูรายละเอียด Smart Tax https://brainergy.digital/smart-tax)

LINK ตรวจสอบ https://www.etda.or.th/serviceprovider/63-012.html

 

หากสนใจหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อได้ที่ 

Tel: 02-016-5355 กด 8

Line ID: @brainergy.digital (มี @ นำหน้า) หรือ https://lin.ee/JkNj5Cq

Inbox Message: https://lnkd.in/gN64qXc2

Email: info@brainergy.digital

Website: www.brainergy.digital

 

BENCHACHINDA NEWS

03/04/2022
Pentest คืออะไร? ทำไมต้องทำ Pentest?
Penetration Test หรือ PenTest เป็นวิธีการประเมินความเสี่ยงด้วยการทดสอบเจาะระบบเพื่อค้นหาจุดอ่อนในการเข้าถึงระบบต่างๆ โดยใช้ผู้เชี่ยวชาญ ช่วยให้สามารถประเมินความเสี่ยงของระบบเครือข่ายลูกค้าว่ามีความเสี่ยงตรงจุดใด ซึ่งจะเป็นการทดสอบเจาะระบบในเชิงลึก
31/03/2022
Metaverse with Marketing พร้อมหรือยัง? กับโลกใหม่ไร้พรหมแดน
หลังจากที่ Mark Zuckerberg CEO เจ้าของแพลตฟอร์มยอดนิยมอย่างเฟสบุ๊คได้ประกาศเปลี่ยนชื่อบริษัทจาก Facebook เป็น Meta คำว่า Metaverse
23/03/2022
เผยทริคธุรกิจค้าปลีก กับทางรอดในวันที่ Metaverse ครองโลก
Retail Business หรือ กลุ่มธุรกิจค้าปลีก มีจุดแข็งคือการทำการตลาดภายใต้ Consumer Experience หรือการสร้างประสบการณ์ในการชื้อของกับผู้บริโภคมาโดยตลอด ยิ่งสามารถดึงดูดผู้บริโภคให้เข้ามาใช้เวลาในร้านได้มากเท่าไหร่ยอดขายก็จะเพิ่มมากขึ้นตามไปเท่านั้น